Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Produkcja i sprzedaż polipropylenu

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Projekt Polimery Police z zaawansowaniem rzeczowym na poziomie 83%

2022-01-24

Rok 2021 był dla projektu Polimery Police czasem pełnym wyzwań. Rozpoczęliśmy go z postępem rzeczowym na poziomie 38%, a zakończyliśmy osiągając poziom 83%. Jednocześnie postęp prac budowlanych osiągnął poziom 70% zaawansowania prac. To duży sukces, który nas cieszy – mówi dr Andrzej Niewiński, Prezes Grupy Azoty Polyolefins.

Na całkowity postęp rzeczowy składają się następujące fazy: projektowanie, zamówienia i dostawy, budowa, odbiory i rozruch.

Dla osiągnięcia tak istotnego postępu rzeczowego projektu kluczowa okazała się skuteczna realizacja procesu zamówień i dostaw urządzeń i aparatów (tzw. Long Lead Items). Do końca 2021 zostało dostarczone 95% kluczowego wyposażenia.

W konsekwencji na podprojekcie PDH zamontowano m.in. zbiorniki na propylen, kolumny destylacyjne, reaktory,  kompresory, moduł ciągłej regeneracji katalizatora, sprężarkę gazu poreakcyjnego. Z kolej na podprojekcie PP zakończono w ubiegłym roku montaż m.in. silosów blendingowych czy dwóch reaktorów PP, które będą służyły do produkcji homopolimerów i kopolimerów. Ponadto zakończono również montaż 60 silosów magazynowych na polipropylen.

Na podprojekcie terminal przeładunkowo-magazynowy zostały natomiast zadaszone wszystkie zbiorniki, tj. dwa zbiorniki na propan i jeden zbiornik na etylen. Obecnie finalizowane są prace związane z montażem wewnętrznych płaszczy zbiorników. Ponadto kontynuowana jest budowa przepompowni, transformatorowni oraz budynku głównego terminalu. 

W zakresie prac hydrotechnicznych wykonano podejście do nabrzeża terminalu (pogłębienie odcinka Kanału Polickiego do głębokości 12,5 m), a także zakończono budowę nabrzeża dalbowego i platformy przeładunkowej.