Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Produkcja i sprzedaż polipropylenu w trzech typach: homopolimery, kopolimery typu impact i kopolimery typu random.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.
wersja en

Wiadomości

Nowa inwestycja wyko...

Nowa inwestycja wykorzysta infrastrukturę Grupy Azoty Polyolefins

    2022-01-28
Orlen Paliwa, Zarząd Morskiego Portu Police oraz Grupa Azoty Polyolefins podpisały list intencyjny dotyczący budowy przez Orlen Paliwa Terminala Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach.
Projekt Polimery Pol...

Projekt Polimery Police z zaawansowaniem rzeczowym na poziomie 83%

    2022-01-24
W 2021 roku projekt "Polimery Police" osiągnęliśmy 83,23% postępu rzeczowego projektu. Zdecydowana większość urządzeń i aparatów znajduje się już na placu budowy. Tym samym fazy dostaw jest prawie zakończona.
Montaż najwyższego u...

Montaż najwyższego urządzenia instalacji Polimery Police zakończony

    2021-05-19
W dniu 18 maja została zamontowana 96-metrowa kolumna (splitter) propan-propylen. Do jej realizacji został wykorzystany jeden z największych na świecie dźwigów pierścieniowych (ring crane).
Zamknięcie finansowa...

Zamknięcie finansowania dłużnego projektu Polimery Police

    2021-03-01
W dniu 25 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins S.A. otrzymała od Agenta Kredytu - Banku Pekao S.A. - potwierdzenie spełnienia warunków zawieszających wynikających z zapisów Umowy Kredytów.
Jedno z kluczowych u...

Jedno z kluczowych urządzeń instalacji Polimery Police już na placu budowy

    2021-02-23
W nocy z poniedziałek na wtorek, 96-metrowa kolumna - propan-propylen splitter - została bezpiecznie przetransportowana na plac budowy instalacji ''Polimery Police''.
Projekt Polimery Pol...

Projekt Polimery Police z umowami potwierdzającymi pełne finansowanie

    2020-06-01
Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co., oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zawarły umowy na finansowanie projektu „Polimery Police”.
Projekty Grupy Azoty...

Projekty Grupy Azoty z dofinansowaniem NCBiR

    2020-04-24
Aż cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Grupa Azoty zaprezen...

Grupa Azoty zaprezentowała wyniki za 2019

    2020-04-08
Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 11,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł r/r), wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 4,9 p.p. r/r).
Hyundai Engineering...

Hyundai Engineering wspomoże szpital w Policach

    2020-04-03
Koreańska spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji „Polimery Police” przekaże blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.
Coraz bliżej podpisa...

Coraz bliżej podpisania umów na finansowanie projektu ''Polimery Police''

    2020-03-30
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. („Spółka”) podpisał listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police”.
Hyundai Engineering...

Hyundai Engineering wchodzi na plac budowy Polimerów Police

    2020-01-07
Zarząd Grupy Azoty Polyolefins w obecności wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz prezesa zarządu Grupy Azoty Wojciecha Wardackiego przekazał plac budowy firmie Hyundai Engineering Co. Ltd ("Hyundai'').
Hyundai może zaczyna...

Hyundai może zaczynać budowę Polimerów Police

    2019-12-23
Hyundai Engineering rozpoczyna prace związane z realizacją Projektu Polimery Police. 23 grudnia br. Grupa Azoty Polyolefins S.A. wydała wykonawcy Projektu Polimery Police Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji. Prace budowlane zaczną się już w styczniu 2020 r.
Świetne wyniki Grupy...

Świetne wyniki Grupy Azoty po trzech kwartałach 2019

    2019-11-13
Grupa Azoty osiągnęła w III kw. 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2 564 mln zł, czyli o 239 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2019 roku są rekordowe w historii Grupy.
PDH Polska zmienia n...

PDH Polska zmienia nazwę na Grupa Azoty Polyolefins S.A.

    2019-10-09
Grupa Azoty Polyolefins S.A. - taką nazwę od 8 października 2019 roku nosi spółka celowa Grupy Azoty - PDH Polska S.A. powołana do realizacji projektu "Polimery Police".
Grupa Azoty Police w...

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za miliard złotych

    2019-09-25
Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ''Police'' S.A. 23 września 2019 roku zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł.